ESPAIS

A l’escola disposem d’uns espais formats per 8 aules i amb una capacitat per acollir 115 infants d’edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys. També disposa d’un dormitori per lactants i un per caminants i maternals, una sala polivalent, despatx de direcció, sala de l’equip educatiu, vestidors, lavabos, bugaderia, cuina i magatzems per guardar material fungible i didàctic.

Totes les instal·lacions disposen de llum natural i accés directe als dos patis, on també hi tenim un hort i un camí de plantes aromàtiques.

Tots els espais de l’escola poden tenir diferents funcionalitats, per exemple, els dormitoris es converteixen en aules fosques per fer jocs amb lots, o una aula que fem servir com a aula d’experimentació.