Horari escolar

L’escola roman oberta des de les 7.45 hores del matí fins les 18.00 hores de la tarda.
Dins d’aquest horari oferim els serveis complementaris de:

• Acollida matí: de 7:45 a 8:45
• Acollida migdia: de 12:00 a 13:00
• Menjador: de 12:00 a 15:00
• Acollida tarda: de 17:15 a 18:00

ESCOLARITZACIÓ HORARI D’ENTRADA I SORTIDA
ENTRADA SORTIDA
8.00 a 13.00 7.45 a 9.30 11.45 a 13.15
9.00 a 15.00 8.45 a 9.30 14.55 a 15.15
9.00 a 12.00 i 15.00 a 17.00 8.45 a 9.30 11.45 a 12.00
14.55 a 15.15 16.45 a 17.15
9.00 a 17.00 8.45 a 9.30 16.45 a 17.15
11.30 a 17.15 11.30 a 11.45 16.45 a 17.15

Oferim flexibilitat horària per tal de facilitar la conciliació laboral i familiar.

Amb l’acord de la direcció del centre es poden estudiar altres paquets de 5 hores que facilitin la conciliació laboral i familiar.