L’equip educatiu

Som un equip innovador, implicat i amb ganes de compartir amb les famílies l’estimulant aventura d’acompanyar els infants en el seu procés d’aprenentatge, tot sentint que creixem tots junts.

Tots els infants tenen una educadora i aula de referència, encara que, poden ser atesos per qualsevol membre de l’equip educatiu, per estudiants amb pràctiques i/o per altres professionals que participin d’alguna activitat escolar.