GENERAL

La taula de llum

La taula de llum és un recurs educatiu que ofereix moltes possibilitats d’aprenentatge. Permet a l’infant observar les propietats dels materials i es fomenta la imaginació i la curiositat. També a partir de l’experimentació amb la llum es pot crear un ambient relaxat i tranquil per poder estimular els sentits.

GENERAL

Psicomotricitat fina

A l’escola bressol fomentem propostes per tal de desenvolupar la psicomotricitat fina. Quan parlem de motricitat fina ens referim a totes aquelles accions que l’infant realitza bàsicament amb les seves mans a través de la coordinació óculo-manual. Moviments de precisió realitzats per la mà, els dits, el canell, l’avantbraç i el braç i que necessiten una força controlada i un bon nivell de concentració.

GENERAL

Aprenentatge vivencial


L’aprenentatge és qüestió de vivències. Per això a l’escola bressol oferim situacions atractives per als infants en les que puguin experimentar amb diferents materials que els permetin despertar la seva curiositat per aprendre, el desig i la llibertat d’investigar, de tocar i descobrir. Només així podrem provocar experiències úniques per a cada infant.