GENERAL

Psicomotricitat fina

A l’escola bressol fomentem propostes per tal de desenvolupar la psicomotricitat fina. Quan parlem de motricitat fina ens referim a totes aquelles accions que l’infant realitza bàsicament amb les seves mans a través de la coordinació óculo-manual. Moviments de precisió realitzats per la mà, els dits, el canell, l’avantbraç i el braç i que necessiten una força controlada i un bon nivell de concentració.