GENERAL

Espais per infants de 2 a 3 anys

A les aules de 2 a 3 anys, els hàbits i les rutines adquireixen una importància fonamental, ja que són moments d’aprenentatge que ajuden a l’infant a desenvolupar seguretat i autonomia, els ajuda a orientar-se temporalment i adquirir destreses per esdevenir, cada vegada, més conscients de les seves necessitats. Organitzem les aules per ambients, en els quals oferirem material divers als infants que els permeten descobrir i desenvolupar diferents llenguatges. L’objectiu dels ambients és garantir una progressió a nivell d’escola en la consecusió dels objectius i de les capacitats d’etapa per part dels infants, mitjançant diferents propostes adaptades a les necessitats de cada grup-classe.

Fomentem el desenvolupament emocional dels infants per generar un clima emocional positiu que influirà en el seu creixement. L’educació emocional ajuda a la motiviació dels infants, predisposa actituts més positives i millora les seves relacions.