AMBIENTS

Organitzem les aules per ambients, en els quals oferim material divers als infants per fomentar tots els llenguatges, com ara matemàtic, musical, verbal, emocional, plàstic… Aquests ambients els anem canviant al llarg del curs segons el nivell de desenvolupament dels infants i el seu interès pels diversos materials.

Propostes ambients de joc
Ambients

Setmanalment,  obrim les portes de totes les aules i , a cada aula, proposem diferents tallers  vivencials. Els infants, segons el seu interès, poden sortir de l’aula a conèixer altres espais de l’escola, alhora que poden establir contacte amb la resta d’infants de diferents edats.

Tanmateix, a l’escola desdoblem les aules per tal que les activitats que proposem es realitzin en grups reduïts d’infants.

Així mateix al llarg del curs, els infants participen per grups-aula en el projecte transversal d’Escola Verda, en el qual es realitzen activitats vivencials orientades a fomentar l’adquisició d’hàbits sostenibles.