EMOCIONAL

A l’escola incorporem en el nostre projecte pedagògic, l’educació emocional dels més petits, per tal d’afavorir el seu desenvolupament global.

L’equip educatiu treballem pel benestar emocional dels infants als qual atenem, integrant en el dia a dia dinàmiques encaminades a oferir-los eines que els permetin desenvolupar-se d’una forma integral sent feliços. Es té cura i es prioritza especialment les emocions, ja que aquestes juguen un paper molt important en el desenvolupament de la resta de capacitats intel·lectuals, motrius, socials, etc.

Per aquest motiu, potenciem el desenvolupament del món emocional de les nenes i nens aprofitant els moments de la vida quotidiana a l’escola, des d’una actitud assertiva, des del respecte i partint de la flexibilitat i l’atenció a les necessitats individuals.

En aquest sentit, els hàbits i rutines diàries ofereixen un context de gran valor per als infants, que els permet autoregular-se i d’aquesta manera entendre que hi ha un moment per a cada cosa. Aquest fet incrementa la seva autonomia, la qual alhora va molt lligada a l’adquisició de seguretat i confiança en si mateixos, així com també afavoreix una construcció positiva de la pròpia imatge i l’adquisició de la seva autoestima.

Més enllà de la quotidianitat, a l’escola també  planifiquem propostes educatives que provoquen situacions amb alt contingut emocional. Bons exemples d’aquestes propostes són el projecte de massatges i jocs de falda que es realitza a les aules de lactants, la bossa viatgera que es comparteix amb les famílies de les aules de mitjans o la setmana del protagonista i les rutines diàries de relaxació a les aules dels grans, en les quals s’han iniciat sessions periòdiques de ioga a partir de contes i jocs.

.