ESCOLA VERDA

Des de l’escola ens preocupem per l’entorn i seguim un model d’escola sostenible. Ès per això, que hem incorporat  al nostre projecte educatiu el treball de valors, que promouen la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient, tot proposant-nos que els hàbits en educació ambiental esdevinguin una forma de vida. Algunes de les accions contemplades en el projecte d’ Escola Verda, en destaquem, propostes educatives amb materials naturals, reciclats i elaborats per nosaltres, els quals ofereixen als infants més oportunitats d’aprenentatge, com també sortides per conèixer el recorregut de les deixalles, sóm una escola activa i oberta al nostre entorn més proper per això participem en la Xarxa d’Escoles Sostenibles

A més del treball curricular que es realitza a l’escola de forma transversal, el nostre objectiu és anar més enllà del treball en valors ambientals. Part d’aquest projecte, el duem a terme en col·laboració amb el Centre Ocupacional Sant Tomàs, un equipament en l’àmbit de serveis socials destinat a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral de la comarca d’Osona.  Vàrem iniciar el treball de col·laboració amb aquest servei, dins del marc del projecte d’Escola Verda a partir de l’interès per acostar les dues realitats i fer un projecte d’aprenentatge-servei del qual ambdós serveis sortíssim beneficiats.

.