ART

Des del passat curs 2016-2017, vam iniciar el projecte d’art, una nova proposta que no es l’habitual del dia a dia i que té com a objectiu que l’infant pugui expresar-se lliurement.

El projecte es realitza en un espai tranquil i relaxat que convida a imaginar, crear i conèixer diferents materials que desenvolupen les diferents destreses i habilitats. A través del llenguatge plàstic, es convida als infants a interaccionar i a expressar lliurement les emocions i sentiments amb el material que troben al seu abast.