ESTIMULACIÓ SENSORIAL

Durant aquest curs, hem iniciat el projecte d’estimulació sensorial, un recurs per fomentar l’aprenentatge amb l’objectiu de descobrir i vivenciar situacions per mitjà dels sentits, interactuant amb tot el cos i els diferents materials.

Els objectius principals d’aquest nou ambient són afavorir la percepció i  la integració dels estímuls i oferir als infants  l’oportunitat de manipular, explorar i interactuar amb els elements seleccionats per poder facilitar la seva interacció  amb  el món que els envolta.

Amb la llum i color volem fomentar l’observació dels canvis que es produeixen, afavorint que els infants desenvolupin la capacitat d’interactuar i descubrir a través de la llum i el color, els sons, les olors i les sensacions tàctils i convertir l’activitat científica en un centre d’experimentació i expressió artística.

Per això, proporcionem diferent material sensorial per treballar els sentits, aquests, els seleccionem acuradament, els posem a disposició dels infants i els hi oferim per aprendre a través dels sentits, tot gaudint d’experiències multisensorials.

.