ACTUALITAT, GENERAL

Educant les emocions dels més petits

L’escola bressol municipal Els Picarols de Manlleu integra en el seu projecte pedagògic l’educació emocional dels més petits, per tal d’afavorir el seu desenvolupament integral.

Des que l’Escola Bressol Municipal Els Picarols va obrir les seves portes, l’equip educatiu treballa pel benestar emocional dels infants als qual atén, integrant en el dia a dia dinàmiques encaminades a oferir-los eines que els permetin desenvolupar-se d’una forma integral sent feliços.

Així doncs, fruit d’un llarg treball de reflexió conjunta, l’equip educatiu ha anat introduint petits canvis qualitatius en el dia a dia de l’escola, per tal d’acompanyar a les famílies en l’educació emocional dels seus infants i aconseguir que aquesta sigui cada vegada més conscient.

Des de l’escola es curen i prioritzen especialment les emocions, ja que aquestes juguen un paper molt important en el desenvolupament de la resta de capacitats intel·lectuals, motrius, socials, etc.

Per aquest motiu, l’equip treballa el desenvolupament del món emocional dels nens i nenes aprofitant els moments de la vida quotidiana a l’escola, des d’una actitud assertiva, des del respecte i partint de la flexibilitat i l’atenció a les necessitats individuals.

En aquest sentit, els hàbits i rutines diàries ofereixen un context de gran valor per als infants, que els permet autoregular-se, i d’aquesta manera entendre que hi ha un moment per a cada cosa. Aquest fet incrementa la seva autonomia, la qual alhora va molt lligada a l’adquisició de seguretat i confiança en si mateixos, així com també afavoreix una construcció positiva de la pròpia imatge i l’adquisició de la seva autoestima.

Tanmateix, les relacions interpersonals, presents durant tota la jornada, juguen un paper primordial. Aquestes relacions són aprofitades a consciència per l’equip educatiu perquè permeten posar paraules a les diferents situacions o conflictes que tenen lloc, fent prendre consciència en els infants de les seves emocions, i aconseguint que arribin a ser capaços d’expressar-les.

Més enllà de la quotidianitat, a l’escola també es planifiquen propostes educatives que provoquen situacions amb alt contingut emocional.

Bons exemples d’aquestes propostes són el projecte de massatges i jocs de falda que es realitza a les aules de lactants, la bossa viatgera que es comparteix amb les famílies de les aules de mitjans o la setmana del protagonista i les rutines diàries de relaxació a les aules dels grans, en les quals s’han iniciat sessions periòdiques de ioga a partir de contes i jocs. També cal destacar les propostes comuns que es realitzen a tots els nivells educatius, com ara la celebració d’aniversaris i la presència de les famílies a l’aula, tant físicament com a partir de fotografies.

Finalment, l’equip valora de forma positiva aquest treball diari en el qual s’aprofundeix i es camina cap a una mirada conscient vers les emocions dels infants, que permet conèixer molt més a fons les individualitats de cadascun d’ells i buscar recursos per donar-hi resposta, sempre des del respecte i l’afectivitat.