GENERAL

Pla d’Actuació curs 2020-21

Benvingudes famílies al nou curs 2020-21, que ja hem encetat!

Per tal que estigueu al cas del nostre pla d’actuació davant aquesta nova realitat que ens hem trobat i encara vivim a dia d’avui, us adjuntem un enllaç amb un document pdf. En aquest, s’especifica l’organització del centre tenint en compte les pautes marcades des del Departament de Salut i el Departament d’Educació, a més de buscar l’equilibri amb el dret de l’infant a una educació de qualitat.

Volem oferir un espai segur i ric per poder acollir a l’infant respectant els seus drets i acompanyant-lo en el seu procés de desenvolupament.

Qualsevol dubte que us pugui sorgir sobre aquest tema, estem a la vostra disposició. L’enllaç d’interés és el següent: