GENERAL

Espais per infants d’1 a 2 anys

A l’etapa d’1 a 2 anys els infants fan grans canvis a través del joc, el qual va evolucionant.

Quan entren en contacte amb amb tot el que tenen a seu voltant adquireixen experiència i consoliden els seus aprenentatges. Per això, a la nostra escola, presentem propostes de joc sensorial, mitjançant les quals pretenem enriquir i estimular la seva exploració a través de tots els sentits. Incentivem el joc psicomotriu perquè mica en mica els infants vagin consolidant els control del seu propi cos i els seus moviments. Creiem en un infant capaç d’aquirir nous aprenentatges de forma autònoma . En aquest sentit, el nostre paper com educadores consistex en afavorir i reforçar la confiança necessària per tal que assoleixin, dia rere dia, més autonomia. Cada infant és únic, cada petit detall i cada pas que fa ens merevella, per això escoltem a través de la nostra mirada, oferint-los el nostre acompanyament, sempre de manera respectuosa.