GENERAL

Joc matemàtic

A través del joc de construccions els infants aprenen a manipular els objectes amb precisió i destresa, aprenen a fer un joc en comú quan juguen amb altres nens/es, aprenen la relació causa-efecte i a resoldre problemes quan apilen peces per fer una torre i aquesta cau a terra.