GENERAL

Taula d’experimentació

Aquesta experiència sensorial proporciona a l’infant coneixements i aprenentatges per desenvolupar l’atenció, concentració, elaboració d’hipòtesis. És també amb aquests materials inespecífics o naturals que l’infant s’inicia en la lògica-matemàtica, descobreixen les dimensions, mesures, quantificacions i les percepcions espacials potencien la coordinació ull-mà i la motricitat fina.