GENERAL

Hàbits

Dins la vida quotidiana de l’escola, els hàbits i les rutines són un aprenentatge de gran valor que s’adquireixen progressivament a través de l’experiència i l’aprenentatge. En el dia a dia, una de les nostres tasques és promoure moments enriquidors per créixer junts en harmonia entre allò que diem i allò que fem.