GENERAL

Familiarització

Quan un infant comença a l’escola bressol s’inicia per a ell i la seva família un procés d’adaptació, una experiència de canvi i de coneixement i confiança en l’escola. Aquest canvi tan important necessita d’elements que puguin fer de lligam entre la família i el nou context i que facilitin d’alguna manera aquesta transició. Amb aquest objectiu, aquest curs els infants poden trobar a l’aula troncs com aquests, que han decorat a casa prèviament amb la seva família.