GENERAL

L’alimentació

Amb l’acte de menjar l’infant estableix les seves primeres relacions voluntàries amb l’entorn, és un moment on adquireix autonomía i seguretat. Per als infants és més fàcil començar a menjar amb les mans, tot desenvolupant la coordinació òcul-manual i estimulant els seus sentits. Quan es senten segurs davant d’aquesta rutina, nosaltres els acompanyem introduint la cullera i la forquilla, sempre respectant el seu ritme de desenvolupament.