GENERAL

Espais per infants de 2 a 3 anys

A les aules de 2 a 3 anys, els hàbits i les rutines adquireixen una importància fonamental, ja que són moments d’aprenentatge que ajuden a l’infant a desenvolupar seguretat i autonomia, els ajuda a orientar-se temporalment i adquirir destreses per esdevenir, cada vegada, més conscients de les seves necessitats. Organitzem les aules per ambients, en els quals oferirem material divers als infants que els permeten descobrir i desenvolupar diferents llenguatges. L’objectiu dels ambients és garantir una progressió a nivell d’escola en la consecusió dels objectius i de les capacitats d’etapa per part dels infants, mitjançant diferents propostes adaptades a les necessitats de cada grup-classe.

Fomentem el desenvolupament emocional dels infants per generar un clima emocional positiu que influirà en el seu creixement. L’educació emocional ajuda a la motiviació dels infants, predisposa actituts més positives i millora les seves relacions.

GENERAL

Espais per infants d’1 a 2 anys

A l’etapa d’1 a 2 anys els infants fan grans canvis a través del joc, el qual va evolucionant.

Quan entren en contacte amb amb tot el que tenen a seu voltant adquireixen experiència i consoliden els seus aprenentatges. Per això, a la nostra escola, presentem propostes de joc sensorial, mitjançant les quals pretenem enriquir i estimular la seva exploració a través de tots els sentits. Incentivem el joc psicomotriu perquè mica en mica els infants vagin consolidant els control del seu propi cos i els seus moviments. Creiem en un infant capaç d’aquirir nous aprenentatges de forma autònoma . En aquest sentit, el nostre paper com educadores consistex en afavorir i reforçar la confiança necessària per tal que assoleixin, dia rere dia, més autonomia. Cada infant és únic, cada petit detall i cada pas que fa ens merevella, per això escoltem a través de la nostra mirada, oferint-los el nostre acompanyament, sempre de manera respectuosa.

GENERAL

Espais per nadons

A l’aula dels nadons respectem i prioritzem les necessitats bàsiques dels infants. Pensem, construïm i cuidem al detall els espais i materials, oferint espais de joc on poden observar, manipular i estimular de forma constant els cinc sentits, a través del moviment lliure i l’assaig i error.

Portem a terme propostes com jocs de falda, cançons, massatges i contes amb la finalitat de crear vincles i generar un clima de confiança, afectivitat, seguretat i autoestima.